Osobní stránky věnující se železnici po stránce odborné i zájmové a železničním simulátoru Trainz railroad simulátor
   Nejprve je nutné si definovat co přejezdník vůbec je. Přejezdník je dle předpisu ČD D1 železniční světelné stožárové návěstidlo s návěstí zvláštního určení. Vyjadřuje návěst “Otevřený přejezd” nebo “Uzavřený přejezd”. Umisťuje se nejméně na zábrzdnou vzdálenost od přejezdu. U mechanického přejezdového zabezpečovacího zařízení je činnost přejezdníku ovládána obsluhou mechanických závor, u světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení je pak činnost přejezdníku ovládána samočinně jízdou vlaku nebo drobného vozidla v závislosti na činnosti přejezdového zabezpečovacího zařízení.
   Přejezdníky mají značení označovacími černými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a nátěry stožárů nebo označovacími pásy s bílými a černými pruhy stejné délky. Označovací pásy, pokud nejsou z odrazek, mají v černých pruzích bílé odrazky; případné černé číslo uvádí počet přejezdů vybavených PZZ, jejichž stav přejezdník návěstí, je-li počet přejezdů více než jeden. Přenosný přejezdník nemusí mít označovací štítek.
Opakovací přejezdníky mají značení jen označovacími černými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy.
  

                         

Přejezdníky předvěstí strojvůdci stav přejezdového zabezpečovacího zařízení a to tyto návěsti:                     
                 *  Otevřený přejezd: na přejezdníku nebo opakovacím přejezdníku svítí pouze dvě žlutá světla, ta mohou být nahrazena odrazkami.
                                                      Strojvedoucí na návěst přejezdníku Otevřený přejezd, při signalizaci otevřeného přejezdu jiným zařízením nebo
                                                      při zpravení písemným rozkazem Op, část A, musí jet s vedoucím vozidlem 60 metrů před přejezdem a přes
                                                      přejezd rychlostí nejvíce 10 km/h a musí opakovaně dávat návěst Pozor.
                 *  Uzavřený přejezd: na přejezdníku a opakovacím přejezdníku svítí vždy horní bílé světlo a spodní dvě žlutá světla, která mohou být
                                                      nahrazena odrazkami. Na návěst „Uzavřený přejezd“ smí jet vlak nebo drážní vozidlo k přejezdu největší
                                                       dovolenou rychlostí.
                 *  Přejezd v poruše: na přejezdníku a opakovacím přejezdníku svítí přerušované horní bílé světlo a spodní dvě žlutá světla, která mohou
                                                      být nahrazena odrazkami. Na přejezdu nastal nouzový stav, tj. stav který neohrožuje bezpečnost, ale přesto se jedná o
                                                       poruchu (např. jedno prasklé červené světlo).
 
V TRS vzhledem k tomu, že některé stavy nemohou nastat byly některé funkce pozměněny a to následujícím způsobem:
                 *  Otevřený přejezd: na přejezdníku nebo opakovacím přejezdníku svítí pouze dvě žlutá světla, ta mohou být nahrazena odrazkami.
                                                      Tento stav nastává v TRS vždy pokud se na přilehlém prostorovém oddíle nenachází vlak.
                 *  Uzavřený přejezd: na přejezdníku a opakovacím přejezdníku svítí vždy horní bílé světlo a spodní dvě žlutá světla, která mohou být
                                                       nahrazena odrazkami. Toto nastává v případě, že vlak se blíží k přejezdníku.
                 *  Přejezd v poruše: na přejezdníku a opakovacím přejezdníku svítí přerušované horní bílé světlo a spodní dvě žlutá světla, která mohou
                                                      být nahrazena odrazkami.
                                                      Jelikož v TRS se poruchy přejezdu nevyskytují, tak tuto funkci přejezdníky neobsahují.

Přejezdníky jako takové jsou v TRS rozděleny funkčností do těchto skupin:
                 *  Návěstidlo se znaky volno – svítí bílé světlo a dvě žluté světla 
                                                           stůj – svítí dvě žluté světla
                                                           do této kategorie spadají tyto přejezdníky: přejezdník 3 světla
                 *  Návěstidlo se znaky volno – svítí bílé světlo 
                                                           stůj – nesvítí bílé světlo
                                                           do této kategorie spadají tyto přejezdníky:  přejezdník zjednodušený,  přejezdník zjednodušený bez stupaček,
                                                                                                                                          přejezdník opakovací, přejezdník opakovací bez stupaček
                 *  Scenery objekty trackside
  
  
 
A nakonec popis jednotlivých přejezdníků:
 
Přejezdník atrapa se používá tam kde je třeba upozornit strojvedoucího na přejezd, ale není nutné mu předávat informaci o stavu přejezdu. V provozu se to může vyskytnout např. tam kde bude mezi přejezdem a přejezdníkem zastávka, na které budou všechny vlaky zastavovat. Abychom tedy splnily podmínku, že bude přejezdník na zábrzdnou vzdálenost od přejezdu použijeme přejezdník atrapa a informaci o stavu přejezdu strojvedoucímu předáme až za zastávkou prostřednictvím opakovacího přejezdníku.
   -  přejezdník atrapa 1 přejezd = PV prejezdnik atrapa 1pr, <kuid:213295:240000>
   -  přejezdník atrapa 2 přejezdy = PV prejezdnik atrapa 2pr, <kuid:213295:240001>
   -  přejezdník atrapa 3 přejezdy = PV prejezdnik atrapa 3pr, <kuid:213295:240003>
 

 
Přejezdník atrapa s notou je přejezdník, který dává návěst otevřený přejezd, ale strojvedoucí k takovému přejezdu nemusí jet se zvýšenou opatrností, pokud obdržel stanovený slyšitelný pokyn telekomunikačním zařízení. Charakteristiku zvuku stanoví předpis pro obsluhu telekomunikačního zařízení.
   -  přejezdník atrapa 1 přejezd s notou = PV prejezdnik atrapa nt 1pr, <kuid:213295:240004>
   -  přejezdník atrapa 2 přejezdy s notou = PV prejezdnik atrapa nt 2pr, <kuid:213295:240005>
   -  přejezdník atrapa 3 přejezdy s notou = PV prejezdnik atrapa nt 3pr, <kuid:213295:240006>
 

 
Přejezdník zjednodušený je vývojově starší verzí třísvětelného přejezdníku. Jeho funkcí je předávat strojvedoucímu pouze informaci o stavu přejezdu a nikoliv o stavu přejezdníku. Důvod proč se také v nynější době preferuje více třísvětelná verze je ten, že při nižších rozhledových podmínkách je při zhasnutém bílém světle nižší viditelnost přejezdníku.
   -  přejezdník zjednodušený 1 přejezd = PV prejezdnik zjedn 1pr, <kuid:213295:240007>
   -  přejezdník zjednodušený 2 přejezdy = PV prejezdnik zjedn 2pr, <kuid:213295:240008>
   -  přejezdník zjednodušený 3 přejezdy = PV prejezdnik zjedn 3pr, <kuid:213295:240009>
   -  přejezdník zjednodušený 1 přejezd bez stupaček = PV prejezdnik zjedn 1pr bzst, <kuid:213295:240010>
   -  přejezdník zjednodušený 2 přejezdy bez stupaček = PV prejezdnik zjedn 2pr bzst, <kuid:213295:240011>
   -  přejezdník zjednodušený 3 přejezdy bez stupaček = PV prejezdnik zjedn 3pr bzst, <kuid:213295:240012>
 
 

 
Přejezdník 3 světla je základní verzí přejezdníku. Na rozdíl od zjednodušené verze podává strojvedoucímu i informaci o tom jestli je přejezdník v poruše či nikoliv (zhasnutá nebo jen částečně svítící žlutá světla)
   -  přejezdník 3 světla 1 přejezd = PV prejezdnik 3sv 1pr, <kuid:213295:240013>
   -  přejezdník 3 světla 2 přejezdy = PV prejezdnik 3sv 2pr, <kuid:213295:240014>
   -  přejezdník 3 světla 3 přejezdy = PV prejezdnik 3sv 3pr, <kuid:213295:240015>
 

 
Přejezdník opakovací předává strojvedoucímu informaci o stavu přejezdu sekundárně po informaci z hlavního přejezdníku (např. špatné rozhledové poměry v daném úseku) a nebo primární informaci ve spojitosti z přejezdníkem atrapou.
   -  přejezdník opakovací = PV prejezdnik opakovaci, <kuid:213295:240016>
    -  přejezdník opakovací bez stupaček = PV prejezdnik opakovaci bzst, <kuid:213295:240017>
 

 
Přejezdník přenosný se používá v místech kde není nutné zřídit jeho trvalou podobu (např. při stavbách). Vzhledem k místu kde je přejezdník osazen se zřizuje s různě umístěným označovacím pásem.
   -  přejezdník přenosný 1 přejezd = PV prejezdnik prenosny 1pr opst, <kuid:213295:240018>
   -  přejezdník přenosný 2 přejezdy = PV prejezdnik prenosny 2pr opst, <kuid:213295:240019>
   -  přejezdník přenosný 3 přejezdy = PV prejezdnik prenosny 3pr opst, <kuid:213295:240020>
 

 
   -  přejezdník přenosný 1 přejezd spodní označovací pás = PV prejezdnik prenosny 1pr opdl, <kuid:213295:240021>
   -  přejezdník přenosný 2 přejezdy spodní označovací pás = PV prejezdnik prenosny 2pr opdl, <kuid:213295:240022>
   -  přejezdník přenosný 3 přejezdy spodní označovací pás = PV prejezdnik prenosny 3pr opdl, <kuid:213295:240023>
 

 
   -  přejezdník přenosný 1 přejezd boční označovací pás = PV prejezdnik prenosny 1pr opbc, <kuid:213295:240024>
   -  přejezdník přenosný 2 přejezdy boční označovací pás = PV prejezdnik prenosny 2pr opbc, <kuid:213295:240025>
   -  přejezdník přenosný 3 přejezdy boční označovací pás = PV prejezdnik prenosny 3pr opbc, <kuid:213295:240026>
 
 

 
Vzdálenostní upozorňovadlo vlak se blíží k přejezdníku upozorňuje strojvedoucího, že ve vzdálenosti nejméně 200m před touto návěstí je nachází přejezdník v počtu uvedeném na upozorňovadle.
   -  vzdálenostní upozorňovadlo vlak se blíží k přejezdníku = PV up vlak se blizi k prejezdniku 1pr, <kuid:213295:240027>
   -  vzdálenostní upozorňovadlo vlak se blíží k přejezdníku 2 přejezdy = PV up vlak se blizi k prejezdniku 2pr, <kuid:213295:240028>
   -  vzdálenostní upozorňovadlo vlak se blíží k přejezdníku 3 přejezdy = PV up vlak se blizi k prejezdniku 3pr, <kuid:213295:240029>
 

 
 
 Verze ke stažení  Přejezdníky.pdf
 
 
(C) 2008
 
Tento dokument lze upravovat a dále šířit jen se souhlasem autora.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one