Osobní stránky věnující se železnici po stránce odborné i zájmové a železničním simulátoru Trainz railroad simulátor
Vysvětlivky k tabulce č. 8:

A. Elektrizovaná trať

Sloupec 1 a 3:

                SP           uvede se umístění spínací stanice

                NS          uvede se umístění napájecí stanice

                NP          uvede se umístění neutrálního pole a důvod jeho umístění (např. stavba mostu)

                SS           uvede se umístění návěsti Stáhněte sběrač

                ZS           uvede se umístění návěsti Zdvihněte sběrač

                ÚD          uvede se umístění návěsti Úsekový dělič (Děličník)

                VP           uvede se umístění návěsti Vypněte proud

                ZP           uvede se umístění návěsti Zapněte proud

                ZSS        uvede se umístění návěsti Začátek stejnosměrné trakční proudové soustavy

                ZJ25       uvede se umístění návěsti Začátek jednofázové trakční proudové soustavy 25kV/50Hz

                ZJ15       uvede se umístění návěsti Začátek jednofázové trakční proudové soustavy 15kV/16 2/3Hz

                ZSVTD  uvede se umístění návěsti Začátek snížené výšky trolejového drátu

                KSVTD  uvede se umístění návěsti Konec snížené výšky trolejového drátu

  

Je-li návěst ”Připravte se ke stažení sběrače” umístěna na kratší než předepsanou vzdálenost před návěstí ”Stáhněte sběrač”, doplní se tato návěst návěstí ”Zkrácená vzdálenost” a ve sloupci 1, případně 3 se uvede za pomlčku zkratka Zv a skutečná vzdálenost v m (např. SS-Zv520).
 
Sloupec 2:
Uvede se název stanice, výhybny, odbočky, kilometr tratě. V dopravnách se uvedou čísla kolejí a za pomlčku kilometrická poloha umístění příslušné návěsti (např. Pardubice k.č. 1,0-306,700).
Na trati se uvede číslo traťové koleje a za pomlčku kilometrická poloha umístění návěsti (např. k.č.2,0-313,200) Na jednokolejných tratích se číslo traťové koleje neuvádí.
 
B. Neelektrizovaná trať
 
Sloupec 1 a 3:
                VP………………..uvede se umístění návěsti Vypněte proud
                ZP………………..uvede se umístění návěsti Zapněte proud
 
Poznámka: Údaje ve sloupci 1 platí pro směr jízdy od začátku ke konci tratě, údaje ve sloupci 3 platí pro směr jízdy opačný.
Je-li elektrické vytápění povoleno v celé trati, uvede se ve sloupci 2 text ”V celé trati povoleno”. Není-li elektrické vytápění v celé trati povoleno, uvede se text ”V celé trati není povoleno”.
 
Sloupec 2:
Uvede se název stanice, výhybny, odbočky, kilometr tratě. V dopravnách se uvede číslo koleje a kilometrická poloha umístění příslušné návěsti. Na trati se uvede číslo traťové koleje a kilometrická poloha umístění návěsti (na na jednokolejných tratích se číslo traťové koleje neuvádí).  
 
 
Vysvětlivky k tabulce č. 9:
 
   
  
V horní části tabulky se uvedou čísla vlakových úseků a kilometrovník. V záhlaví vlakových úseků: se uvedou  vlevo čísla vlakových nadúseků, jejich začátek a konec. Vpravo se uvedou čísla vlakových úseků, která do nadúseku patří podle SR 72(Sei).
 
V kilometrovníku se uvedou v jednotlivých sloupcích údaje:
 
Sloupec 1 – evidenční číslo dopravny nebo stanoviště podle SR 70(Sei).
 
Sloupec 2 – název dopravny nebo stanoviště podle SENA.
 
Sloupec 3 – kilometrická poloha dopravny nebo stanoviště zaokrouhlená na jedno desetinné místo.
 
Sloupec 4 – kilometrická vzdálenost dopravny nebo stanoviště uvedené na předchozím řádku zaokrouhlená na jedno desetinné místo.
 
Sloupec 5 – kombinace vzdáleností mezi dopravnami a stanovišti zaokrouhlená na celé kilometry.
   
 
Vysvětlivky k tabulce č. 10:
 
 
Řádek 1 – uvede se název tunelu. Není-li označení tunelu používáno uvede se ”bez názvu”.
 
Řádek 3 - uvedou se názvy dopraven s kolejovým rozvětvením ve smyslu předpisu ČD D2 a ČD D3.
 
Řádek 10 – uvede se, zda je v tunelu funkční rádiové spojení.
 
Řádek 11 – uvede se , zda je případný zákaz vjezdu do tunelu návěstěn technickým zařízením např. krycím návěstidlem. Jinak se uvede ”nejsou” .
 
Řádky 2, 4 ,5, 6, 7, 8, a 9 - uvedou se požadované údaje podle předtisku.

 

 

 

 

 

  Předchozí: tab. č. 1 - 5

  Předchozí: tab. č. 6 - 7

  

 
 Verze ke stažení  TTP.pdf
 
 
(C) 2008
 
Tento dokument lze upravovat a dále šířit jen se souhlasem autora.

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one